Casa Asia

Direct AccessCap_casaasia
Education > Grants and Awards > Beca de Museografia de la Fundació ICO (2016-2017)

Beca de Museografia de la Fundació ICO (2016-2017)

La Fundació ICO convoca 1 beca per a la realització de pràctiques professionals en el Museu ICO, per tal de capacitar joves llicenciats per al desenvolupament d'una carrera professional en profit de les institucions culturals del país i, per tant, de l'interès general.

Information of the Grant

Desplegable
Place of the Grant
All of them
Type
Investigation and Education
Area of Knowledge
Humanities
Start-Date of the Call
2016/10/01
End-Date of the Call
2017/09/30
Duration of the Grant
La duración de la beca será de un año, siendo la fecha de inicio el día 1 de octubre de 2016 y finalizará el día 30 de septiembre de 2017.
Endowment
La dotació de la beca inclou els següents conceptes: - Aportació anual de 12.000 euros, que s'abonaran en 12 mensualitats.- Assegurança mèdica.- Alta a la seguretat social- Borsa de 3.000 € per a la realització de cursos i la assistències a conferències, prèviament aprovades pel Responsable de l'Área. Els imports abans esmentats estaran subjectes a les retencions fiscals que marqui la legislació espanyola vigent.

Information and Application

Desplegable
Academic Requirements

Requisits mínims:


- Nacionalitat: podran sol·licitar la beca aquelles persones que tinguin la nacionalitat espanyola.


- Edat: haver nascut amb posterioritat a 1990 (a partir de l'1 de gener de 1991, inclusivament).


- Estudis: caldrà estar en possessió del títol de Grau o Llicenciat en Història de l'Art.


Els títols obtinguts fora d'Espanya seran admesos sempre que estiguin homologats o comptin amb la declaració d'equivalència atorgada pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport español.Para els títols atorgats a Espanya s'acceptarà, a falta dels títols oficials més amunt esmentats , el document justificatiu d'haver-los sol·licitat o un certificat de notes que digui de forma expressa que el candidat ha conclòs els estudis conduents a ells.


- Coneixement d'anglès: s'haurà d'acreditar documentalment el nivell de inglésmediante títol en el qual figuri l'equivalent del Marc Comú Europeu deReferencia (mínim nivell B2).

Link to the Information of the Grant
Source
ICO

Information of the Calling Entity

Desplegable
E-mail
formacion.fico@ico.es
Website of the Calling Entity
Share to Twitter Share to Facebook Share to LinkedIn Share to Google Reader Share to Yahoo Share to delicious Share to NetVibes Share to Digg Share to Menéame Share to La Tafanera Rss

Search at Casa Asia Website
Casa Asia in WWW:
Facebook Twitter Youtube Flickr Spotify LinkedIn Foursquare

Agenda

Asia-Pacific Interactive Map

Mapa interactiu d'Àsia-Pacífic
Discover Asia, country by country
Casa Asia
Casa Asia | Social Headquarters | Can Tiana Venue | c/ Bolivia, 56 | 08018 Barcelona | +34 93 368 08 36
Casa Asia Center - Madrid | Palacio de Cañete | Calle Mayor, 69 | 28013 Madrid | +34 91 360 01 94
© CASA ASIA 2016. Legal Terms. Produced by rodest